Naamloostt.png

Disclaimer

 

 

Hoewel de inhoud van de site met de grootste zorg is samengesteld, kan LEDXXL niet uitsluiten dat bepaalde informatie op de site onjuistheden bevat. Zolang LEDXXL geen ernstige nalatigheid kan worden verweten wijst LEDXXL iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de site af.

Alle prijzen op deze site zijn in euro's, inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.

 

LEDXXL